start majoretten foto's quiz muziek contact

De Voil Majoretten organiseren op vrijdag 19 april om 20u stipt hun

 16e GROTE AMUZIEMENTSQUIZ

Sint Annazaal, Roklijf te Aalst

Theorievragen samen met beeld- en geluidsfragmenten over de meest algemene onderwerpen zullen elkaar afwisselen. Met een ploeg van 4 mensen kan u deelnemen en zoeken naar de juiste oplossingen. Op deze manier bezorgen wij u een hele avond lang spannende ontspanning.

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN


Het inschrijvingsgeld bedraagt €20 per ploeg en dient u over te maken op

rek.nr.: IBAN : BE74 8530 0843 6507

BIC : SPAABE22  met de naam van uw ploeg als mededeling.

 

Om organisatorische redenen kunnen wij maar een beperkt aantal ploegen aanvaarden. Volledige ploegen van 4 personen krijgen voorrang.


OEPS, online inschrijven lukt even niet…
Stuur ons een mail om in te schrijven naar devoilmajoretten@telenet.be