start majoretten foto's quiz muziek contact

De Voil Majoretten organiseren op vrijdag 30 maart 2018 om 20u stipt hun 15e GROTE AMUZIEMENTSQUIZ

Sint Annazaal, Roklijf te Aalst

Theorievragen samen met beeld- en geluidsfragmenten over de meest algemene onderwerpen zullen elkaar afwisselen. Met een ploeg van 4 mensen kan u deelnemen en zoeken naar de juiste oplossingen. Op deze manier bezorgen wij u een hele avond lang spannende ontspanning.

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN


Het inschrijvingsgeld bedraagt €20 per ploeg en dient u over te maken op

rek.nr.: IBAN : BE74 8530 0843 6507

BIC : SPAABE22  met de naam van uw ploeg als mededeling.

 

Om organisatorische redenen kunnen wij maar een beperkt aantal ploegen aanvaarden. Volledige ploegen van 4 personen krijgen voorrang.